/ 3 نظر / 65 بازدید
سعید

درود بر هم شهری عزیزمان .دکنر جان افتخات می کنیم .

امیر حسین

زنده باد دکتر بیک بابایی و زنده باد دکتر خدادادی

علیرضا

دکتر بیک بابایی افتخار شهر ماست .