موقعیت جغرافیایی شهر مبارک آباد شهرستان ملکان

شهر مبارک آباد شهرستان ملکان در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و با شهرهای بناب و ملکان در آذبایجان شرقی و میاندوآب و چهار برج در آذربایجان غربی همسایه می باشد.

/ 1 نظر / 43 بازدید

ما آخرش ندانستیم این شهر شما شهر مبارک یا مبارک شهر؟