با تبریک عید مبعث شعر (محمد رهنمای آفرینش) از دکتر بیک بابایی

محمد نور چشم آفرینش                               بود تنها چراغ راه بینش

چراغی که همه محتاج اویند                         همین باشد که راز آفرینش

جهان بی او یقین برپا نمی شد                       دل خالق که دیگر وا نمی شد

خدایا سجده کردم برمحمد                             همان که عشق پاک آفرینش

زمانی که خدا خلق جهان کرد                       سماوات و جهان را بیکران کرد

بشر تاریخ را در می نوردید                         محمد بود عشق آفرینش

هزاران انبیائ در طول تاریخ                        پیام آور شدند از سوی خالق

رسانند تا بشر را سوی ساحل                        ولی ممکن نشد از باب بینش

چراغی را گرفتند دست در دست                    از انسان و ملائک جن سرمست

اگر آدم اگر حوا بیامد                                   ولی ممکن نشد حمل آفرینش

چرا که آسمان عاجز بماند                             چطور انسان بود با جان کوچک

ولی خلقت نیازش می نماید                            رهی بنمایدش نیست بینش

لذا نوح آمد و با کشتی خود                             ولی کشتی چه باشد با آ فرینش

کلیم الله آمد با هزاران                                   نشان و معجزه و را بینش

رسیده نوبت عزت به عیسی                           که باشد روح پاک حق تعالی

رهی سخت و هزاران رنج و درد و                  نشد کامل چراغ آفرینش

خلیل الله آمد سوی گیتی                                خودش دانست این مشک چه دیدی

پسر را ذبح خالق کرد اما                              نشد ممکن کمال آفرینش

هرآنکس صاحب وحی خدا شد                       دل و جان و سر و پایش رها شد

چراغی شد برای رهنمایی                            ولی کامل نش آن راه بینش

همه انبیائ از نور اویند                               مقدس محترم از سوی اویند

همه زحمت کشیدند تا بشر را                        مسیرش را دهند در راه بینش

ولی آنکه توان حمل ان داشت                        همان باشد که خالق دوستش داشت

به واضح گفته است خالق که باشد                   محمد رهنمایی آفرینش

 

             

/ 7 نظر / 31 بازدید
رحیمه و فاطمه

سلام عمو جان خیلی شعر زیبایی بود امیدواریم همیشه این چنین موفق و سربلند باشید دوستت داریم[هورا]

مهشهری عزیزم افتخات می کنیم . یک شهروند مبارک شهری

دکتر جان شعرهایت عالی بود متشکرم....

دوست ائمه

لطفا شعرهای بیشتری در مورد ائمه بنویسید.خدا اجر بده .

جودت

استاد گرانقدر دست مریزاد استفاده کردیم.