کتاب شهر و برنامه ریزی شهری دکتر بیک بابایی با ویرایش جدید ودر چاپ دوم منتشر شد.

قابل توجه دانشجویان و علاقمندان رشته های شهر سازی ،معماری و برنامه ریزی شهری . کتاب شهر و برنامه ریزی شهری دکتر بیک بابایی با ویرایش جدید و در چاپ دوم توسط انتشارات بهاردخت تبریز منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت .توضیح براینکه کتاب فوق در سال1389توسط دانشگاه آزاد اسلامی ملکان منتشر و به علت استقبال و کمیاب شدن مجددا در آبان 1393در چاپ دوم با 1000 تیراژ تجدید چاپ شد.

دکتر بشیر بیک بابایی ; ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۳

ضمن عرض تسلیت عاشورای حسینی .شعر محرم تقدیم پیروان آن حضرت . دکتر بیک بابایی.

مکتبی راکه در عالم آن نماد آزادی است                    لاجرم باید بگویم مکتب عاشورائیست  

مکتبی که بر گرفته از خون پاک حسین                     آن حسینی که نشان عزت و آزادی است

 

گر حسین گردید شهید و خانه اش ویران شد                ظاهرا مغلوب جنگ اما نماد آزادی است

گرچه مردان قبیله  سربه سر گشتند شهید                   این نماد جهل دشمن کفر استثنائی است

 

گرچه فرزند و برادر یک به یک پر پر شدند                دختر و داماد هم در دم حجله سر شدند 

اسمان خون گریه کرد بر ظلم اولاد حسین                  این همه ظلم هم که الان جلوه آزادی است

 

کل هستی گر ندیده چون ابولفضل فضل عشق            پهلوان نامدار کل اعراب و دمشق

با تمام تشنگی اب فراتی سر نکرد                       این چنین بودن برادر عشق استثنایی است

 

گرچه اصغر شیر و خوار و رحم دشمن را ندید             با تمام بچگی آن ظلم دشمن را چشید

در قبال تشنگی شد پاره حلق اش یک سره                  پاره ان حلق طفل مظلوم هزینه آزادی است

 

جهل دشمن را ببینید در دل آب فرات                     قطره ای اصغر ندادند بس ز دریای زیاد

کینه و جهل و چه گویم این همه بدبختی و را           دشمن این قدر نادان دشمن ازادی است

 

این همه ظلم و جفا را کرد تحمل کرد حسین             شد شهید راه و حق و جلوه ایثار دین

دشمن پست و پلیدش باز هم قانع نشد                     خیمه را اتش کشیدند هم هزینه آزادی است

دکتر بشیر بیک بابایی ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩۳

ضمن عرض تسلیت عاشورای حسینی .شعر محرم تقدیم پیروان آن حضرت . دکتر بیک بابایی.

مکتبی راکه در عالم آن نماد آزادی است                    لاجرم باید بگویم مکتب عاشورائیست  

مکتبی که بر گرفته از خون پاک حسین                     آن حسینی که نشان عزت و آزادی است

 

گر حسین گردید شهید و خانه اش ویران شد                ظاهرا مغلوب جنگ اما نماد آزادی است

گرچه مردان قبیله  سربه سر گشتند شهید                   این نماد جهل دشمن کفر استثنائی است

 

گرچه فرزند و برادر یک به یک پر پر شدند                دختر و داماد هم در دم حجله سر شدند 

اسمان خون گریه کرد بر ظلم اولاد حسین                  این همه ظلم هم که الان جلوه آزادی است

 

کل هستی گر ندیده چون ابولفضل فضل عشق            پهلوان نامدار کل اعراب و دمشق

با تمام تشنگی اب فراتی سر نکرد                       این چنین بودن برادر عشق استثنایی است

 

گرچه اصغر شیر و خوار و رحم دشمن را ندید             با تمام بچگی آن ظلم دشمن را چشید

در قبال تشنگی شد پاره حلق اش یک سره                  پاره ان حلق طفل مظلوم هزینه آزادی است

 

جهل دشمن را ببینید در دل آب فرات                     قطره ای اصغر ندادند بس ز دریای زیاد

کینه و جهل و چه گویم این همه بدبختی و را           دشمن این قدر نادان دشمن ازادی است

 

این همه ظلم و جفا را کرد تحمل کرد حسین             شد شهید راه و حق و جلوه ایثار دین

دشمن پست و پلیدش باز هم قانع نشد                     خیمه را اتش کشیدند هم هزینه آزادی است

دکتر بشیر بیک بابایی ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩۳